Klar inställning till miljön

En kopp kaffe smaker extra gott då den är etiskt producerad

Sedan dag ett på Real Coffe har ansvar för omgivningen samt miljöavtryck varit en självklarhet. För oss är det väldigt viktigt att följa rådande miljölagstiftning samt att aktivt arbeta för social förbättring och ansvaret för vår gemensamma miljö.

Detta ansvar betyder att vi varje dag jobbar mot specifikt uppsatta hållbarhetsmål för hur vi kan minska vår miljöpåverkan.

Vi arbetar även med Fairtrade, världens största etiska produktmärkning. Fairtrade arbetar för att öka kaffeodlarnas livskvalitet och göra det möjligt för deras barn att gå i skola.

Fairtrades kriterier hjälper även odlarna att utveckla mer miljövänliga odlingstekniker, vilket leder till minskad användning av kemikalier vid produktion. En minskad användning av kemikalier är bättre för omgivningen och även för dig som konsument.

Vi tror att ditt kaffe smakar ännu bättre när du vet att det är producerad i enlighet med Fairtrades kriterier och kan drickas med gott samvete.


Våra hållbarhetsmål – 100% Ekologiskt och 100% Fairtrade

Vårt ansvar för miljön innebär att vi har satt upp specifika mål. Från och med första maj, 2020 är vår vision att vara 100 % Fairtrade och att samtliga kapslar är organiska.

Idag består Real Coffees sortiment till 80% av Fairtrade kaffe och tre av våra kaffekapslar är organiska och vi jobbar för ta fram en kapsel som går att kompostera.

Materialet i våra kapslar - mindre miljömässiga negativa effekter

Real Coffees kapslar är gjorda av polyeten, ett material av plast som ofta används i livsmedelsförpackningar.  Att tillverka polyeten belastar miljön mindre och är lätt att återvinna i jämförelse med material som används i andra kaffekapslar som till exempel aluminium.

Vi på Real Coffee har därav valt att arbeta med det material som har mindre miljömässiga negativa effekter, ett material som är mindre energikrävande vid tillverkning och återvinning. Vi arbetar även på att ta fram en kapsel som består av 100% komposterbart material. Men i dagsläget har vi ännu inte funnit det material och den kvalitet som är lämpat för alla typer av Nespressos maskiner.

 

 

 

 

Hur återvinns kapseln?

Vår kapsel är även lätt att sortera. Kapseln kan öppnas, där resterna från kaffesumpen läggs i komposten och den rengjorda kapseln sorteras som plast.

Kapsel i jämförelse med traditionellt filterkaffe

 

I dagens Sverige bor allt fler i singelhushåll eller mindre hushåll. Från ett miljöperspektiv kan kaffekapseln i dessa hushåll vara ett bra alternativ till det traditonella filterkaffet.

Real Coffee hävdar inte att kaffekapslar är bättre för miljön än filterkaffe. Men det är svårt att brygga  kaffe med traditionell teknik vid tillfällen då det endast önskas tillaga en kopp.

Kaffekapseln kan vara ett sätt att effektivisera sin förbrukning i och med att mindre spill av kaffe som inte dricks upp. På så sätt kan kaffekapseln på lång sikt vara mer energisparande och ett likvärdigt alternativ till filterkaffet miljömässigt.

 

 

 

Instagram

@realcoffeepods