Avkalkning av Nespresso®-maskiner

I den här artikeln tittar vi närmare på avkalkning av Nespresso® kaffemaskiner. För att förlänga livslängden på din maskin och få den bästa smaken och kvaliteten, rekommenderar vi att du avkalkar din Nespresso® kaffemaskin varannan månad.

Alla maskiner har sina egna specifika egenskaper, funktioner och form och det betyder att avkalkningsprocessen kan variera beroende på modell. Vi fokuserar därför på de vanligaste och populäraste modellerna. För varje Nespresso®-maskin guidar vi dig steg för steg genom avkalkningsprocessen.
 Du kan köpa avkalkning här i butiken.


Avkalkning av Nespresso Citiz® 

Vi rekommenderar att du avkalkar din Citiz®-maskin varannan månad. Det beror på det hårda vattnet i norden som sliter på maskinen och gör att regelbunden avkalkning är nödvändigt. Du kan köpa Real Coffee avkalkningsmedel för Nespresso® kaffemaskiner här i butiken, för att garantera ett effektivt resultat. 
Själva avkalkningsprocessen kan klaras av på endast 20 minuter och sedan kan du använda din Citiz® kaffemaskin igen.

 

 • Sätt på maskinen.
 • Se till att maskinen är tömd på kapslar i magasinet och kapselfacket och att droppbrickan är tom.
 • Placera 1-liters vattenbehållaren under kaffekannan.
 • Häll 350 ml i vattentanken med 125 ml Real Coffee-avkalkaren och sätt tillbaka den i maskinen.
 • När de 2 knapparna har slutat blinka kan du aktivera avkalkningsprogrammet. Det görs genom att trycka på och hålla nere båda knapparna samtidigt i 3 sekunder.
 • När knapparna blinkar snabbt har avkalkningsprogrammet aktiverats.
 • Tryck på Lungo-knappen för att starta avkalkningsprocessen. 
 • När blandningen passerat genom maskinen, häller du tillbaka blandningen i vattentanken.
 • Tryck på Lungo-knappen och upprepa processen. 
 • När blandningen har gått igenom maskinen 2 gånger tömmer du behållaren och sköljer vattentanken noggrant med rent vatten.
 • Fyll tanken med rent vatten och tryck på Lungo-knappen för att skölja maskinen.
 • När vattnet gått genom maskinen tömmer du droppbrickan.
 • Tryck och håll nere båda knapparna i 3 sekunder för att avsluta avkalkningsprogrammet.


Din maskin är nu avkalkad och klar att användas.


Avkalkning av U-modeller® med serienummer högre än 13142

Det finns flera U-modeller® på marknaden. De här instruktionerna gäller U-modeller® med serienummer högre än 13142. Du hittar serienumret på undersidan av din maskin. Vi rekommenderar att du avkalkar din Nespresso® U-maskin® varannan månad. Hårt vatten sliter nämligen på maskinen. Du kan köpa Real Coffee avkalkningsmedel för Nespresso® kaffemaskiner här i butiken, för att garantera ett effektivt resultat. Själva avkalkningsprocessen tar 20 minuter, därefter är din maskin klar att användas igen.

 

 • Se till att maskinen är tömd på kapslar i magasinet och kapselfacket och att droppbrickan är tom.
 • Placera 1-liters vattenbehållaren under kaffekannan.
 • Häll 350 ml i vattentanken med 125 ml Real Coffee-avkalkaren och sätt tillbaka den i maskinen.
 • Sätt på maskinen genom att trycka på en knapp.
 • När lampan har slutat blinka kan du aktivera avkalkningsprogrammet. Det görs genom att trycka på och hålla nere alla 3 knapparna samtidigt i 3 sekunder.OBS! Luckan måste vara stängd.
 • När maskinen piper kan du starta avkalkningsprogrammet.
 • öppna nu skjutluckan och tryck igen på alla 3 knapparna samtidigt i 3 sekunder.
 • När maskinen piper och knapparna blinkar snabbt har avkalkningsprogrammet aktiverats.
 • Stäng skjutluckan och starta programmet.
 • När blandningen passerat genom maskinen, häller du tillbaka blandningen i vattentanken.
 • Tryck på en knapp och låt blandningen gå igenom maskinen.
 • När blandningen har gått igenom maskinen 2 gånger tömmer du behållaren och sköljer vattentanken noggrant med rent vatten.
 • Fyll tanken med rent vatten och tryck på en knapp för att skölja maskinen.
 • När vattnet gått genom maskinen, tömmer du droppbrickan.
 • Tryck och håll nere alla 3 knapparna i 3 sekunder för att avsluta avkalkningsprogrammet.
 • Programmet har avslutats när maskinen piper.

​​​​
Din maskin är nu klar att användas.


Avkalkning av Nespresso Pixie®  

Vi rekommenderar att du avkalkar din Nespresso-Pixie® varannan månad. Det beror på det hårda vattnet i norden, som sliter på maskinen och gör att regelbunden avkalkning är nödvändigt. Du kan köpa Real Coffee avkalkningsmedel för Nespresso® kaffemaskiner här i butiken, för att garantera ett effektivt resultat. Själva avkalkningsprocessen kan klaras av på endast 20 minuter och sedan kan du använda din Nespresso-Pixie® igen. 
 

 • Sätt på maskinen.
 • Se till att kapsel- och droppbrickan är tomma.
 • Placera 1-liters vattenbehållaren under kaffekannan.
 • Häll 350 ml i vattentanken med 125 ml Real Coffee-avkalkaren och sätt tillbaka den i maskinen.
 • När de 2 knapparna har slutat blinka kan du aktivera avkalkningsprogrammet. Det görs genom att trycka på och hålla nere båda knapparna samtidigt i 3 sekunder.
 • När knapparna blinkar snabbt har avkalkningsprogrammet aktiverats.
 • Tryck på Lungo-knappen för att starta avkalkningensprocessen.
 • När blandningen passerat genom maskinen, häller du tillbaka blandningen i vattentanken.
 • Tryck på Lungo-knappen och upprepa processen.
 • När blandningen har gått igenom maskinen 2 gånger tömmer du behållaren och sköljer vattentanken noggrant med rent vatten.
 • Fyll vattentanken med rent vatten och tryck på Lungo-knappen för att skölja maskinen.
 • När vattnet gått genom maskinen, tömmer du droppbrickan.
 • Tryck och håll nere båda knapparna i 3 sekunder för att avsluta avkalkningsprogrammet.


Din maskin är nu avkalkad och klar att användas.

 


Avkalkning av Nespresso Lattissima Touch® 

Vi rekommenderar att du avkalkar din Lattissima® varannan månad. Det beror på det hårda vattnet i norden, som sliter på maskinen och gör att regelbunden avkalkning är nödvändigt. Du kan köpa Real Coffee avkalkningsmedel för Nespresso® kaffemaskiner här i butiken, för att garantera ett effektivt resultat. Själva avkalkningsprocessen kan klaras av på endast 20 minuter och sedan kan du använda din Lattissima® igen.

 

 • ​Sätt på maskinen.
 • Se till att maskinen är tömd på kapslar.
 • Fyll vattentanken med 350 ml vatten med 125 ml Real Coffee avkalkningsmedel.
 • Placera en 600 ml vattenbehållare under kaffekranen och varmvattenskranen.
 • När knappen har slutat blinka kan du aktivera avkalkningsprogrammet.
 • Montera droppbrickan
 • Nu lyser avkalkningslampan och programmet är aktiverat
 • Tryck på mjölkskum-knappen för att starta avkalkningen
 • Låt programmet köra tills avkalkningen har gått igenom maskinen
 • Töm droppbrickan, vattenbehållaren och skölj vattentanken noggrant med rent vatten
 • Fyll upp vattentanken helt med rent vatten
 • Byt vattenbehållare under kaffe- och varmvattenskranen igen
 • Tryck på mjölkskum-knappen för att skölja maskinen
 • När vattnet gått genom maskinen så slår maskinen automatiskt om till energisparläge
 • Töm droppbrickan och torka av maskinen.

 

Din maskin är nu avkalkad och klar att användas.

​​​​​​


Avkalkning av Nespresso Inissia®

Vi rekommenderar att du avkalkar din Nespresso-Inissia® varannan månad. Det beror på det hårda vattnet i norden, som sliter på maskinen och gör att regelbunden avkalkning är nödvändigt. Du kan köpa Real Coffee avkalkningsmedel för Nespresso® kaffemaskiner här i butiken, för att garantera ett effektivt resultat. Själva avkalkningsprocessen kan klaras av på endast 20 minuter och sedan kan du använda din Nespresso-Inissia® igen.

 

 • Sätt på maskinen
 • Se till att maskinen är tömd på kapslar i magasinet och kapselfacket och att droppbrickan är tom
 • Stäng spaken 
 • Placera en 1000 ml vattenbehållare under kaffekranen
 • Häll 350 ml i vattentanken med 125 ml Real Coffee-avkalkaren och sätt tillbaka den i maskinen
 • När de 2 knapparna har slutat blinka kan du aktivera avkalkningsprogrammet. Det görs genom att trycka på och hålla nere båda knapparna samtidigt i 3 sekunder
 • När knapparna blinkar snabbt har avkalkningsprogrammet aktiverats
 • Tryck på Lungo-knappen för att starta avkalkningensprocessen
 • När blandningen passerat genom maskinen, häller du tillbaka blandningen i vattentanken.
 • Tryck på Lungo-knappen och upprepa processen
 • När blandningen har gått igenom maskinen 2 gånger tömmer du behållaren och sköljer vattentanken noggrant med rent vatten
 • Fyll vattentanken med rent vatten och tryck på Lungo-knappen för att skölja maskinen
 • Upprepa processen, när vattnet gått genom maskinen
 • När vattnet gått genom maskinen 2 gånger, tömmer du droppbrickan.
 • Tryck och håll nere båda knapparna i 3 sekunder för att avsluta avkalkningsprogrammet.
 • Nu blinkar de 2 knapparna


Din maskin är nu avkalkad och klar att användas.

Instagram

@realcoffeepods

Privatlivspolitik Cookiepolitik