Ställa in koppstorleken och vatten på din Nespresso®

Hur du ställer in hur mycket vatten/kaffe som kommer ut ur din Nespresso®-maskin och hur du får tillbaka standardinställningarna.

För att få ut den optimala smakupplevelsen av dina kaffekapslar kan du programmera hur mycket vatten som går igenom maskinen. Hos Real Coffee rekommenderar vi att storleken på en Espresso är 40 ml och en Lungo 100 ml. Men om du föredrar ditt kaffe lite starkare, kan du justera storleken på din Espresso till 30 ml och din Lungo 80 ml.
Du kan också återställa din Nespresso®-maskin till standardinställningarna. Detta innebär att maskinen kommer att göra 40 ml Espresso och 110 ml Lungo.


Ställa in koppstorleken på Nespresso Pixie®

Visste du att din Nespresso Pixie® är utformad för att komma ihåg din favoritkoppstorlek? Till exempel, om du använder espressofunktionen oftast så kommer din Pixie att automatiskt välja denna funktion nästa gång du gör en kopp kaffe. Du kan också ställa in vattenmängden under varje koppfunktion efter dina exakta önskemål. Här ser du hur:

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vattenbehållaren är fylld
 • En knapp blinkar i 25 sekunder tills vattnet är varmt. När blinkandet slutar är maskinen redo
 • Sätt in en kaffekapsel i kapselfacket
 • Tryck på knappen/funktion som du vill programmera och håll knappen nedtryckt 
 • Släpp knappen när du har bryggt den önskade mängden kaffe


Du har nu ställt in den önskade vattenmängden och maskinen är redo att användas igen.

 

 

 

 

 

 

 Återställa fabriksinställningarna på Nespresso Pixie®

Vill du återställa fabriksinställningarna och därmed gå tillbaka till den vattenmängd som maskinen ursprungligen var inställd till? Följ då instruktionerna nedan.

 

 

 • Stäng av maskinen
 • Håll Lungo-knappen nedtryckt medan du sätter på maskinen


Din Nespresso Pixie® har nu återställts till fabriksinställningarna

Du kan lära dig mer om din Nespresso Pixie® genom att följa denna länk:

http://www.nespresso.com/fileadmin/shared/_img/manuals/www_pixie_z3_100902.pdf

 

 

 


Ställa in koppstorleken på Nespresso Inissia®

Du kan följa den här guiden för att ställa in din Nespresso Inissia®-maskin till att brygga kaffet precis som du vill ha det.

 

 

 • Sätt på maskinen och fyll vattentanken
 • Låt maskinen värmas upp så att den är klar för användning
 • Öppna nu handtaget helt och sätt in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktion som du vill programmera (Espresso eller Lungo), och håll knappen nedtryckt 
 • Släpp knappen när du har bryggt den önskade mängden kaffe


Din maskin är nu klar att användas och är inställd så som du vill ha den.

 

 

 

Återställa fabriksinställningarna

Om du vill återställa fabriksinställningarna och därmed gå tillbaka till den vattenmängd som din Nespresso Inissia® ursprungligen var inställd till så ska du följa de nedanstående instruktionerna.

 • Stäng av maskinen med dess av/påknapp.
 • Håll sedan Lungo-knappen nedtryckt i 5 sekunder medan maskinen är avstängd.
 • Knapparna blinkar nu 3 gånger snabbt och din Nespresso Inissia® har återställts till fabriksinställningarna.


Du kan läsa bruksanvisningen för Nespresso Inissia® här:

http://www.nespresso.com/shared_res/manuals/inissia/inissia_C_Zone2B.pd

 


Ställa in koppstorleken på Nespresso Citiz®

Inställningen av koppstorlek på Nespresso Inissia® och Citiz® fungerar på samma sätt. Du kan använda följande instruktioner för att ställa in din Nespresso®-maskin så att den brygger kaffet precis som du vill ha det.

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vattenbehållaren är fylld
 • Vänta tills knapparna slutar blinka och maskinen är klar för användning
 • Öppna nu handtaget helt och sätt in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktion som du vill programmera och håll knappen nedtryckt 
 • Släpp knappen när du har bryggt den önskade mängden kaffe


Nu har du ställt in din maskin och den är klar att användas.

 

 

 

 

 

Återställa fabriksinställningarna

Om vill du återställa fabriksinställningarna för din Nespresso Citiz® så ska du följa de nedanstående instruktionerna.

 

 

 • Stäng av maskinen med dess av/påknapp på högra sidan av maskinen.
 • Håll Lungo-knappen nedtryckt medan du sätter på maskinen
 • Din Nespresso Citiz® har nu återställts till standardinställningarna från fabriken


Med den här länken kan du lära dig mer om din Nespresso Citiz®:

http://www-media.nespresso.com/ecom/websites/manuals/citiz/2011/www_CitiZ_D111_Z2_NESPRESSO(EN_FR_DA_GR_FI_NO_SW_TR_RU_AR).pdf

 

 


 


Ställa in koppstorleken på Nespresso Essenza®

Läs våra instruktioner nedan och få din maskin till att brygga kaffet precis som du föredrar det.

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vattenbehållaren är fylld
 • När blinkandet slutar är maskinen redo
 • Öppna nu kapselfacket och sätt in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktionen som du vill programmera och håll den nedtryckt 
 • Släpp knappen när du har bryggt den önskade mängden kaffe


Du har nu ställt in den önskade vattenmängden och maskinen är redo att användas igen.

 

 

Återställa fabriksinställningarna på Nespresso Essenza®

Om vill du återställa fabriksinställningarna för din Nespresso Essenza® så ska du de följa de nedanstående instruktionerna.

 

 

 • Stäng av maskinen
 • Sätt på maskinen medan du håller Lungo-knappen nedtryckt.
 • Din Nespresso Essenza® har nu återställts till fabriksinställningarna

 
Se bruksanvisningen för Nespresso Essenza® här:

http://www.nespresso.com/fileadmin/shared/_img/manuals/C100_Zone1_EN.pdf

 

 


 


 

Ställa in koppstorleken på Nespresso® U

På en Nespresso® U - modell finns det 3 olika knappar/koppstorlekar att välja mellan - Lungo, Espresso och Ristretto. Vi rekommenderar en koppstorlek på 100 ml för Lungo, 40 ml för Espresso och 25 ml för Ristretto. Du kan använda nedanstående instruktioner för att ställa in koppstorlekarna:

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vattenbehållaren är fylld
 • När maskinen är klar att användas sätter du in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktionen som du vill programmera och håll knappen nedtryckt 
 • Släpp knappen när du har bryggt den önskade mängden kaffe


Du har nu ställt in den önskade vattenmängden och maskinen är redo att användas igen.

 

 

 

 

Återställa fabriksinställningarna 

Om vill du återställa fabriksinställningarna för din Nespresso U®-maskin så ska du följa de nedanstående instruktionerna.

 

 

 • Sätt på din Nespresso® U-maskin
 • Tryck på Lungo- och Espressoknapparna samtidigt och håll dem intryckta i 4 sekunder
 • Din maskin har nu återställts till fabriksinställningarna


När du har återställt fabriksinställningarna kommer maskinen kommer att göra 40 ml Espresso, 110 ml Lungo och 25 ml Ristretto.

Du hittar manualen för Nespresso® U här:

http://www-media.nespresso.com/ecom/websites/manuals/u/2012/www_U_Z2A_NESPRESSO_OD(EN_FR_ES_PT_NO_SW_DA_FI_TR_RU_AR).pdf

 

 


 


 

Ställa in koppstorleken på Latissima Touch® 

Latissima Touch® har 6 olika knappar för att brygga kaffe - De 3 knapparna till vänster gör Lungo, Espresso och Ristresso, och de 3 knapparna till höger gör Latte Macchiato, Cappuccino och Varm mjölk. Vi rekommenderar en koppstorlek på 100 ml för Lungo, 40 ml för Espresso och 25 ml för Ristretto. Du kan använda nedanstående instruktioner för att ställa in koppstorlekarna för Lungo, Espresso och Ristretto som du vill ha dem.

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vattenbehållaren är fylld
 • En knapp blinkar i 25 sekunder tills vattnet är varmt. När blinkandet slutar är maskinen redo
 • Öppna nu handtaget helt och sätt in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktion som du vill programmera och håll knappen nedtryckt 
 • Släpp knappen när du har bryggt den önskade mängden kaffe


Du kan använda nedanstående instruktioner för att ställa in koppstorlekarna för Latte Macchiato och Cappuccino som du vill ha dem. När du ställer in dessa, kom ihåg att ställa in mängden för både mjölk och kaffe.

 

 

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vatten- och mjölkbehållarna är fyllda
 • En knapp blinkar i 25 sekunder tills vattnet är varmt. När blinkandet slutar är maskinen redo
 • Öppna nu handtaget helt och sätt in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktion som du vill programmera och håll knappen nedtryckt.
 • Släpp knappen när du har fått den önskade mängden mjölk.
 • Knappen kommer att blinka 3 gånger för att bekräfta att inställningen sparas.
 • Tryck och håll nere knappen igen för att ställa in mängden kaffe som ska komma efteråt.
 • Släpp knappen när du har fått den önskade kaffemängden.


Du har nu ställt in den önskade vattenmängden och maskinen är redo att användas igen.

 

 

 

 


 

 

 

Återställa fabriksinställningarna

Om vill du återställa fabriksinställningarna för din Nespresso Latissima Touch® så ska du följa de nedanstående instruktionerna.

 

 

 • Sätt på maskinen och fyll mjölkbehållaren.
 • Tryck på Latte Macchiato- och Varm mjölkknapparna samtidigt och håll dem intryckta i 3 sekunder
 • Tryck därefter med det samma på följande knappar: Varm mjölk, Cappuccino, Latte Macchiato, Lungo, Espresso, Ristretto. OBS! Detta måste göras som ett steg, utan avbrott.
 • Knappen för Varm mjölk kommer att blinka. Tryck på den för att bekräfta att du vill återställa fabriksinställningarna.
 • Alla knapparna kommer att blinka 3 gånger snabbt och din maskin har nu återställts till fabriksinställningarna.


När du har återställt fabriksinställningarna på din Latissima Touch kommer maskinen att producera följande mängder:

 

 

 

 

 • Lungo 110 ml, Espresso 40 ml och Ristretto 25 ml
 • Latte Macchiato 40 ml kaffe/150 ml mjölk
 • Cappuccino 40 ml kaffe/50 ml mjölk
 • Varm skummjölk 120 ml


Om du vill lära dig mer om din Nespresso Latissima Touch® kan du klicka på denna länk:

 http://www.nespresso.com/shared_res/manuals/lattissima_touch/www_LattissimaTouch_Z2B(DK_NO_SE_FI_RO).pdf

 

 

 


 

Ställa in koppstorleken på Nespresso® Latissima/Latissima+

På Latissima finns det 4 olika knappar. De 2 knapparna till höger gör Lungo och Espresso, och de 2 knapparna till vänster gör Latte Macchiato och Cappuccino. Du kan använda nedanstående instruktioner för att ställa in koppstorlekarna för Lungo och Espresso som du vill ha dem.

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vattenbehållaren är fylld
 • En knapp blinkar i 25 sekunder tills vattnet är varmt. När blinkandet slutar är maskinen redo
 • Öppna nu handtaget helt och sätt in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktionen som du vill programmera och håll knappen nedtryckt 
 • Släpp knappen när du har bryggt den önskade mängden kaffe
 • Knappen kommer att blinka 3 gånger för att bekräfta att den nya inställningen.


Du kan använda nedanstående instruktioner för att ställa in koppstorlekarna för Latte Macchiato och Cappuccino som du vill ha dem. När du ställer in dessa, kom ihåg att ställa in mängden för både mjölk och kaffe.

 

 

 

 

 • Se till att maskinen är påslagen och vatten- och mjölkbehållarna är fyllda
 • En knapp blinkar i 25 sekunder tills vattnet är varmt. När blinkandet slutar är maskinen redo
 • Öppna nu handtaget helt och sätt in en kaffekapsel
 • Tryck på knappen/funktion som du vill programmera och håll knappen nedtryckt.
 • Släpp knappen när du har fått den önskade mängden mjölk.
 • Knappen kommer att blinka 3 gånger för att bekräfta att inställningen sparas.
 • Tryck och håll nere knappen igen för att ställa in mängden kaffe som ska komma efteråt.
 • Släpp knappen när du har fått den önskade kaffemängden.
 • Knappen kommer att blinka 3 gånger för att bekräfta att den nya inställningen.


Du har nu ställt in den önskade vattenmängden och maskinen är redo att användas igen.

 

 

 

 

 

 

Återställa fabriksinställningarna

Om vill du återställa fabriksinställningarna från Nespresso® för din Nespresso Latissima® så ska du följa de nedanstående instruktionerna.

 

 

 • Sätt på maskinen
 • Håll på-knappen nedtryckt i 5 sekunder medan maskinen är påslagen.
 • Knapparna kommer att blinka 3 gånger och din maskin har återställts till fabriksinställningarna.

 
När du har återställt fabriksinställningarna på din Nespresso Latissima® kommer maskinen att producera följande mängder:

 

 

 

 

 • Lungo 110 ml och Espresso 40 ml
 • Latte Macchiato 40 ml kaffe/150 ml mjölk
 • Cappuccino 40 ml kaffe/50 ml mjölk

 
Se fler instruktioner här:

http://www-media.nespresso.com/ecom/websites/manuals/lattissima/2011/www_Lattissima+_Z2C_DELONGHI(DK_NO_SE_FI).pdf

 

 

  

 


Instagram

@realcoffeepods

Privatlivspolitik Cookiepolitik